CANONOV KONKURS LJETNE PRIČE 2017.

banner

Ažurirano 12:00 / 28-Lip-2017

Konkurs Ljetne priče 2017. društva Canon CEE

*Uslovi i odredbe izmijenjeni su 24. avgusta, a izmjene stupaju na snagu 25. avgusta 2017. godine. 

Molimo da se ne javljate na ovu objavu i ovaj konkurs, ako iz bilo kojeg razloga ne možete putovati van granica svoje zemlje.

Ovi uslovi (u daljnjem tekstu: "Uslovi") se odnose na Konkurs Ljetne priče 2017. društva Canon CEE (u daljnjem tekstu: "Konkurs") na način utvrđen u nastavku.

Uslovi određuju odnos između društva CEE GmbH, koje je registrovano u Austriji sa sjedištem na adresi Oberlaaer Strasse 233, 1100 Beč (u daljnjem tekstu: "Canon") i učesnika konkursa (u daljnjem tekstu: "Učesnik").

Podnošenjem prijave prema Konkursu i svojih ličnih podataka radi učestvovanja na Konkursu, Učesnik izričito i bez ograničenja potvrđuje da je pročitao i razumio te da prihvata Uslove.

Canon zadržava pravo izmjene Uslova i Konkursa, a izmjene će objaviti najmanje 24 sata prije njihove primjene.

1. KONKURS I PRIJAVA NA KONKURS

1.1. Ovo je konkurs za osvajanje bona za putovanje u vrijednosti 3000 KM, kako je detaljno opisano u poglavlju Uslova s naslovom NAGRADA.

1.2. Konkurs je otvoren za sve građane Bosne i Hercegovine starije od 18. godina. U Konkursu ne mogu učestvovati radnici Canona i bliski članovi njihovih porodica, agencije ili bilo koja osoba koja je profesionalno povezana s Konkursom, kao i Canonovi direktori, Canonovi zastupnici te Canonovi istraživači. Za prijavu na Konkurs nije potrebna kupovina. Prijava na Konkurs neće biti uzeta u obzir u slučajevima u kojima je zakonom zabranjena.

1.3. Učesnik za prijavu na Konkurs, mora učiniti sljedeće:
(i) registrovati se na stranici za registraciju na http://www.canon.ba/summerstories upisivanjem svog imena, valjanog telefonskog broja, valjane adrese elektronske pošte, uz potvrdu saglasnosti s Uslovima Konkursa;
(ii) na stranici za registraciju učitati svoju najdražu fotografiju koja se odnosi na ljetnu priču Učesnika (u daljnjem tekstu: "fotografija");
(iii) na stranici za registraciju upisati naslov učitane fotografije koji opisuje ljetnu priču Učesnika, i to s najviše 750 znakova;
(iv) registrovati se klikom na dugme Učestvuj.

1.4. Kupovina nije neophodna, ali je potrebno imati valjani pristup internetu.

1.5. "Rok prijave" na Konkurs počinje u 09:00 (SEV za ljetno računanje vremena) 18. jula 2017. godine, a završava u 23:59 (SEV za ljetno računanje vremena) 31. augusta 2017. godine. Neće biti prihvaćene prijave izvršene van navedenog roka prijave, kao ni neuredne prijave ili prijave protivne Uslovima i Konkursu.

1.6. Canon ne preuzima odgovornost i obavezu za prijavu koja je nepotpuna, neprimjerena ili koja ne bude podnesena i zaprimljena u vremenu određenom za vršenje prijave na Konkurs, i to bez obzira na razlog (uključujući, ali ne ograničavajući se na probleme na Canon stranici za registraciju, probleme na internetu ili računarskim internetskim sistemima, serverima, pružateljima usluga, računarskoj opremi ili softveru ili ako bilo koja prijava ne bude zaprimljena zbog tehničkih problema ili zagušenosti na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kojoj internetskoj stranici ili zbog raznih kombinacija navedenih poteškoća).

1.7. Za jednu osobu je dozvoljena samo jedna prijava izvršena registrovanjem, opisanim u Konkursu. Neće biti prihvaćene ni razmatrane/ocjenjivane druga i svaka slijedeća prijava koju podnese ista osoba, što znači da takva prijava, tj. taj Učesnik neće moći osvojiti nagradu za svoju drugu i svaku slijedeću prijavu.

1.8. Predajom svojih podataka i prijavom na Konkurs putem registracije na stranici, Učesnik je saglasan s uslovima upotrebe stranice i obavijestima o privatnosti. Ako Učesnik nije saglasan sa uslovima upotrebe i obavijestima o privatnosti, Učesnik ne smije da se prijavi na Konkurs te zbog toga ne može da učestvuje na Konkursu.

1.9. Canon će odbaciti svaku prijavu koja ne zadovolji uslove prijave pod tačkom 1.3 i 1.5 Konkursa i svaku prijavu koja, po samostalnom mišljenju Canona:
(i) sadrži uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji bi se mogao negativno da se odrazi na ime, ugled ili tržišni položaj Canona ili bilo kojeg partnera tog brenda;
(ii) uključuje žigove, logotipe ili materijal zaštićen autorskim pravom koje Učesnik ne posjeduje ili upotrebljava bez prethodnog pisanog odobrenja nosioca prava (uključujući poznata imena, nazive kompanija društava, itd.);
(iii) kleveće, krivo predstavlja ili vrijeđa druge osobe (pravne i/ili fizičke), uključujući i Canon (zajedno s njegovim radnicima, partnerima i povezanim osobama); ili
(iv) promoviše bilo kakav politički program, tj. neprimjereni sadržaj.

1.10. Za vrijeme Konkursa ili u bilo kojem trenutku po isteku Konkursa, Canon od Učesnika može da zatraži dostavu originalne, odnosno neobrađene datoteke fotografije, kao i službenu potvrdu svih prijavljenih podataka. Da bi to zatražio, Canon će Učesnika kontaktirati putem registrovane adrese elektronske pošte.

2. POSTUPAK IZBORA

2.0. Postupak prethodne validacije: Pobjednika ovog konkursa izabraće žiri nezavisnih sudija u kojem će biti predstavnik kompanije Canon i dvije poznate osobe. Žiri će izabrati 20 valjanih prijava podnesenih u okviru konkursa. 20 pretfinalista biće kontaktirano e-poštom i zamoljeno da e-poštom pošalju originalne fotografije koje su dostavili tokom konkursa (.exif datoteke sa svojstvima) u roku od narednih 5 radnih dana. U slučaju da neko od pretfinalista ne posjeduje originalnu fotografiju ili ne odgovori na zahtjev u navedenom roku, neće se uzeti u obzir kao predfinalist u konkursu.*

Fotografije 20 pretfinalista iz konkursa biće odštampane i izložene u galerijama koje će kompanija Canon organizovati u okviru konkursa. Ovim potvrđujete da kompaniji Canon dodjeljujete sva potrebna prava da izloži vaše fotografije i tekstove u tim galerijama i da su ta prava u okviru licence koju ste dodijelili kompaniji Canon unutar odredbe 5. 

Pobjednik konkursa biće izabran od 20 pretfinalista. Izbor pretfinalista i pobjednika provodi se u skladu sa kriterijima navedenim u odredbi 2.1. 

2.1. Pobjednika Konkursa će da odabere komisija nezavisnih sudija, koja će uključivati i predstavnika Canona te dvije poznate osobe. Kriterijumi za izbor će se zasnivati na kreativnosti, kvalitetu, originalnosti fotografije i kreativnosti prijavljenog teksta do 750 znakova, a sve prema nezavisnom izboru komisije formirane za Konkurs.

2.2. Pobjednik Konkursa će od Canona primiti obavijest o rezultatima Konkursa u roku 4 (četiri) sedmice od datuma zatvaranja Konkursa putem registrovanog telefonskog broja i adrese elektronske pošte. U slučaju da izbor pobjednika bude odgođen zbog tehničke greške ili bilo kojeg drugog razloga, Canon će izvršiti proces izbora čim to bude razumno izvodljivo. Canon ne preuzima odgovornost za odgodu ili bilo koje druge probleme kod izbora pobjednika Konkursa. Odluka komisije za izbor pobjednika Konkursa je konačna i isključuje mogućnost prigovora, rasprave ili prepiske sa Canonom.

2.3. Pobjednik Konkursa je dužan da potvrdi prihvaćanje nagrade (kako je niže definisano) u roku 5 (pet) dana računajući od dana na koji od Canona primi obavijest o pobjedi na Konkursu. Ako pobjednik Konkursa ne prihvati nagradu u navedenom roku ili ako odabrani pobjednik ne može da preuzme nagradu koja je utvrđena Konkursom – bon u vrijednosti 3000 KM koji vrijedi za odmor na odredištu ili nekoliko destinacija koje pobjednik Konkursa odabere putem lokalne putničke agencije najkasnije do 31. decembra 2017. godine, Canon može da povuče ponudu nagrade prema Konkursu te je ovlašćen dodijeliti nagradu na Konkurs idućoj najboljoj prijavi, tj. Učesniku.

3. NAGRADA

3.1. Pobjednik Konkursa (u daljnjem tekstu: "Pobjednik") će od Canona da dobije bon u vrijednosti 3000 KM za odmor na destinaciji/destinacijama koje odabere putem lokalne putničke agencije Galileo Travel - Putnicka agencija GALILEO travel d.o.o. Sarajevo, Cemalusa br.6, 71000 Sarajevo, BIH (u daljnjem tekstu: "Nagrada"). Pobjednik može na odabrani put ili puteve povesti jednu ili više osoba do ograničenja vrijednosti Nagrade. Konačan plan puta trebaju da potvrde Canon i Pobjednik, a prema primjenjivim uslovima putničke agencije Galileo Travel.

3.2. Nagrada podliježe uslovima putničke agencije Galileo Travel i Canon ni u kojem slučaju neće biti odgovoran ako Pobjedniku iz bilo kojeg razloga budu odbijeni letovi ili smještaj ili bilo koje putovanje.

3.3. Sva izabrana putovanja Pobjednika prema Nagradi moraju da započnu prije 31. decembra 2017. godine i završe prije 30. septembra 2018. godine. Sva odabrana putovanja podliježu uslovu dostupnosti i isključuju putovanje za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana (21. decembra – 3. januara 2017/2018), te za vrijeme Uskrsa, kao i na neki europski državni praznik ili blagdan. Bilo koje drugo putovanje, smještaj, hrana i piće te ostale stavke koje nisu specificirane u Nagradi, moraju da organizuju Pobjednik i saputnik (ako postoji) o svom vlastitom trošku.

3.4. Nagrada, bon u maksimalnoj vrijednosti 3000 KM kod lokalne putničke agencije treba da uključuje: avionske karte koje moraju obuhvatati povratak u zemlju prebivališta Pobjednika ili zemlju polaska, smještaj na odabranoj destinaciji/destinacijama Pobjednika, sveobuhvatno putno osiguranje te sve organizacijske takse i nadoknade za vodiče.

3.5. Pobjednik je dužan o svom vlastitom trošku da obezbijedi sve potrebne vize, valjane pasoše, cijepljenja, a na zahtjev Canona mora da pruži zadovoljavajući dokaz da je u stanju putovati. Putno osiguranje će biti na raspolaganju Pobjedniku i saputniku. Putno osiguranje neće pokrivati prethodna zdravstvena stanja. Odgovornost je Pobjednika i saputnika da podmire sve dodatne troškove koji se odnose na pribavljanje pokrića osiguranja za sva prethodna zdravstvena stanja, odnosno svih dodatnih troškova potencijalno određenih ako Pobjednik, odnosno saputnik ima 75 (sedamdeset i pet) ili više godina.

3.6. Nagrada nije prenosiva. Apsolutno nikakve gotovinske ili druge nagradne alternative nisu dostupne u cijelosti ili djelimično. Osim u slučaju da iz bilo kojeg razloga utvrđena Nagrada nije dostupna, Canon zadržava pravo dodjele istovjetne Nagrade jednake ili više specifikacije, odnosno vrijednosti.

3.7. Pobjednik je odgovoran za sve obaveze povezane s osvajanjem Nagrade. Canon od Pobjednika može da zatraži predaju pisanih, fotografskih, odnosno audiovizualnih materijala koji se odnose na Nagradu, sve prema razumnom zahtjevu Canona.

3.8. Pobjednik je prijavom na Konkurs saglasan da učestvuje u promidžbi nakon Konkursa i da se njegovo ime u takvoj promidžbi može da upotrebljava prema razumnom zahtjevu Canona.

3.9. Pobjednik je prijavom na Konkurs saglasan da svoju Nagradu dokumentira s najmanje 7 (sedam) fotografija i kratkim tekstom jednom u svakoj sedmici odabranog putovanja.

4. GARANCIJE

4.1. Prijavom na ovaj Konkurs, Učesnik potvrđuje da je potpuni vlasnik svoje prijavljene fotografije i da ništa na fotografiji ne predstavlja povredu autorskog prava ili bilo kojeg prava treće osobe. Time Učesnik oslobađa Canon svih potraživanja i zahtjeva koji proizlaze iz Canonove upotrebe prijavljene fotografije ili u vezi s fotografijom, uključujući između ostalog potraživanja vezana za povredu autorskog prava ili žiga, povredu privatnosti ili prava privatnosti, klevetu, povredu moralnih prava i bilo kakvih ostalih ličnih, odnosno vlasničkih prava u bilo kojem smislu i u bilo čijoj sudskoj nadležnosti.

4.2. Prijavom na ovaj Konkurs, Učesnik potvrđuje da je prije prijave pribavio pisano odobrenje od svih osoba koje se nalaze na prijavljenoj fotografiji (odobrenje izdano lično ili od roditelja ili zakonskog skrbnika osobe, ako je osoba na fotografiji mlađa od 18 godina) za predaju fotografije kao dio prijave na Konkurs.

5. DOZVOLA

Prijavom na Konkurs, Učesnik Canonu daje trajnu, bez nadoknade, neisključivu, prenosivu dozvolu za upotrebljavanje, uređivanje, objavljivanje, prevođenje, preinačavanje, prilagođavanje, stavljanje na raspolaganje i distribuiranje prijavljene fotografije, i to diljem svijeta u bilo kojem mediju koji je trenutno poznat ili bude kasnije izumljen, u bilo koju svrhu. Učesnik je dužan na Canonov zahtjev i o Canonovom trošku izdati Canonu svu potrebnu dokumentaciju za formalizovanje predmetne dozvole.

6. PODACI i PRIVATNOST

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB i Canon CEE GmbH registrovani u Austriji sa sjedištem na adresi Oberlaaer Strasse 233, 1100 Beč, kontroliraju podatke u svrhu nizozemskog Zakona o zaštiti podataka i svih drugih mjerodavnih propisa prema povremenim izmjenama i dopunama, preinakama ili zamjenama s obzirom na sve lične podatke koje je Učesnik predao Canonu. Svi lični podaci koje je Učesnik predao Canonu će da budu proslijeđeni Canonu i njegovim filijalama isključivo u marketinške svrhe, ukoliko je Učesnik odlučio primati marketinške obavijesti od Canona. Canon lične podatke čuva na sigurnom i ovlašćen je prenijeti ih na siguran server izvan EEA-a.

6.2. Prikupljeni lični podaci Učesnika podliježu Canonovim Pravilima zaštite privatnosti podataka potrošača http://www.canon-europe.com/privacy-policy.

6.3. Lične podatke koje je Učesnik predao Canonu mogu:
(i) držati i upotrebljavati Canonovi zastupnici i treće osobe u svrhu vođenja Konkursa; a (ii) ime i pojedinosti za kontakt s pobjednikom treba dostaviti Canonovim dobavljačima (uključujući putničke agencije, komunikacijske agencije, marketinške agencije) samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno radi izvršavanja, odnosno isporuke Nagrade. Prijavom na Konkurs i predajom ličnih podataka, Učesnik Canonu daje svoju saglasnost za pohranu, odnosno obradu ličnih podataka u gore navedene svrhe.

6.4. Ako nagrada obuhvata putovanje izvan Europskog gospodarskog prostora (European Economic Area/»EEA«), lični podaci koje su predali Pobjednik i njegov saputnik mogu da se prenesu van EEA-a isključivo u svrhu izvršavanja Nagrade, a Pobjednik prijavom na Konkurs daje svoju saglasnost i obezbjeđuje da će saputnik dati saglasnost za ovaj prijenos u te svrhe.

7. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

7.1. Canon nije odgovoran za propust u ispunjavanju ovih uslova ako takav propust uzrokuje neka okolnost proizašla iz više sile. Takve okolnosti uključuju, među ostalim, teške vremenske uslove, požar, poplavu, rat, potres, pobune, industrijski spor, terorizam, višu silu ili takve događaje koji utječu na opskrbu proizvodom koji se dodjeljuje kao nagrada ili događaje koji, bez krivnje bilo koje strane u Konkursu, onemogućavaju ili onesposobljavaju ostvarivanje zadovoljavajućeg izvršenja.

7.2. Canon ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, gubitak ili ozljedu koju pretrpi Učesnik koji se prijavi na Konkurs ili kao rezultat prihvatanja ili učestvovanja u Konkursu. Ništa ne isključuje Canonovu odgovornost za smrt ili tjelesnu povredu kao rezultat njegovog nehata.

7.3. Prijavom na Konkurs, Učesnik daje svoju saglasnost da Canon nećete smatrati odgovornim za bilo kakvo potraživanje ili bilo kakav osnov za pokretanje pravnog postupka, koji bi proizašli iz učestvovanja u Konkursu iz primitka ili upotrebe Nagrade.

8. OPŠTE ODREDBE

8.1. Zbog vanrednih okolnosti koje su van njegove razumne kontrole i samo ako je to zbog okolnosti neizbježno, Canon zadržava pravo otkazati ili izmijeniti Konkurs i Uslove u bilo kojoj fazi, ali će uvijek nastojati minimizovati negativan efekat po Učesnika kako bi se izbjeglo neopravdano nezadovoljstvo Učesnika.

8.2. Ime Pobjednika bit će dostupno na službenoj internetskoj stranici Konkursa http://www.canon.ba/summerstories nakon 1. oktobra 2017. u trajanju 4 (četiri) sedmice.

8.3. Na ovaj Konkurs se primjenjuju zakoni zemlje prebivališta Učesnika, pa kao potrošač Učesnik može imati pravo pokrenuti sudski postupak na svom vlastitom jeziku i na svojim lokalnim sudovima. Lokalna savjetodavna organizacija za potrošače može da savjetuje Učesnika u vezi s pravima. Ovi uslovi ne ograničavaju nikakva zakonska prava koja mogu da budu obavezno primjenjiva. Ako Učesnik nije potrošač prema mjerodavnim propisima, na ovaj Konkurs se primjenjuju zakoni Engleske i Walesa te Učesnici u Konkursu pristaju na isključivu nadležnost sudova Engleske i Walesa.

Canon CEE GmbH
Beč, 18. jula 2017.