Конкурс на Canon “Летни истории 2017"

banner

Updated on 12:00 / 28-юни-2017

КОНКУРС "ЛЕТНИ ИСТОРИИ 2017" НА CANON CEE

 

 *Променено на 14 август 2017, влиза в сила от 15 август 2017.

 **Променено на 21 август 2017, влиза в сила от 22 август 2017.

Моля, не се включвайте в тази промоция, ако не сте в състояние да пътувате извън страната си.

Настоящите общи условия ("общите условия") важат за КОНКУРС "ЛЕТНИ ИСТОРИИ 2017" НА CANON CEE ("конкурсът"), както е посочено по-долу.

Тези условия уреждат взаимоотношенията между CEE GmbH, регистрирано в Австрия със седалище Oberlaaer Strasse 233, 1100 Виена, Австрия и Вас, участникът в конкурса ("Вие").

С предоставянето на личните си данни за участие в този конкурс Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели настоящите общи условия.

Canon си запазва правото да променя условията на конкурса, като оповести промените най-малко 24 часа преди да бъдат въведени.

1. КОНКУРС И УЧАСТИЕ

1.1 Това е конкурс, в който можете да спечелите ваучер за почивка на стойност 10 000 евро (десет хиляди евро), както е описано подробно в раздел НАГРАДА от настоящите общи условия.

1.2. В конкурса могат да участват всички жители на територията на България на възраст над 18 години. В конкурса нямат право да участват служителите на Canon и техните преки роднини, служителите в агенциите и всички други лица, свързани професионално с настоящия конкурс, както и лицата със статут "Учител на Canon", "Посланик на Canon" и "Изследовател на Canon". Участието в този конкурс не е обвързано с покупка. Участието в този конкурс става невалидно, ако е забранено от закона.

1.2 За да се включите в конкурса, е необходимо:

(i) да се регистрирате в страницата за регистрация на адрес www.canon.bg/summerstories, като въведете своето име, валиден телефонен номер, валиден имейл адрес и декларирате съгласие с условията на конкурса

(ii) да приложите (качите) в страницата за регистрация своето предпочитано фотографско изображение, запечатало Вашата лятна история ("Вашето изображение"), в www.canon.bg/summerstories към своята регистрация;

(iii) в страницата за регистрация да напишете текст към своето изображение, описващ вашата лятна история в максимум 750 (седемстотин и петдесет) символа.

(iv) да завършите регистрацията, като щракнете върху бутона ИЗПРАТИ. 

1.3 За регистрацията не е необходима покупка, но е необходим добър достъп до интернет.

1.4 "Периодът за включване" в конкурса е от 09:00 часа (CEST) на 3 юли 2017 г. до 23:59 часа (CEST) на крайната дата 31 август 2017 г*. Заявки, направени извън периода за включване, няма да бъдат приемани за участие в конкурса.

1.5 Canon не поема никаква отговорност за заявки за участие, които са непълни, повредени или недоставени до Canon до крайната дата по каквато и да е причина (включително проблеми в сайта за регистрация на Canon, в мрежови или компютърни системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване или софтуер, невъзможност за подаване на заявка поради технически проблеми или претоварване на интернет връзка, телефонни линии или уебсайт или комбинация от тези обстоятелства).

1.6 Максимум една заявка за участие на човек чрез регистрация през периода на промоцията. Всички допълнителни заявки за участие, подадени от едно и също лице, няма да бъдат приемани и оценявани и няма да бъдат допускани до участие за наградата.

1.7 С предоставянето на своите данни и включването в този конкурс чрез регистрация в сайта Вие приемате общите условия за ползване на сайта и декларацията за поверителност. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване и декларацията за поверителност, не можете да участвате в този конкурс.

1.8 Canon няма да допусне до участие заявка, която не отговаря на изискванията за участие, посочени в точки 1.2 и 1.4 по-горе, както и заявка, която: (i) е със съдържание, което е обидно или може да се отрази отрицателно на името, репутацията или позициите на Canon или на някой от бизнес партньорите; (ii) позори, клевети или обижда други хора или компании, включително, но не само, Canon (и партньорите на компанията) или (iii) преследва политически цели.

1.9 В рамките на периода на конкурса или след това може да се наложи да предоставите на Canon оригинални и/или необработени файл(ове) на Вашето изображение. Canon ще се свърже с Вас чрез Вашия личен имейл адрес, за да поиска съответния файл(ове).

2. СЕЛЕКТИРАНЕ

2.0 Процес на предварително одобрение: Победителят в този конкурс ще бъде избран от независимо жури, включващо един представител на Canon и една от известните личности, комуникиращи конкурса. Журито ще подбере 30 от одобрените заявки за участие, които са били представени в конкурса. С 30-те автори на заявки ще бъде осъществен контакт по имейл с искане за изпращане по имейл на оригиналните файлове на снимките, които са представили в конкурса (файлове с данни за снимката - EXIF). Файловете трябва да се предостъпят в рамките на 5 работни дни. В случай, че даден предфиналист не притежава оригиналната снимка или не отговори на искането в посочения срок, той ще загуби правото си за участие в класирането на конкурса.**

30-те снимки на предфиналистите в конкурса ще бъдат отпечатани и показани в една или повече изложби, организирани от Canon, като част от конкурса. С участието си в конкурса потвърждавате, че предоставяте на Canon всички необходими права, за да показва вашите снимки и текстове на тези изложби, и че тези права са в обхвата на разрешението, предоставено от вас на Canon в рамките на точка 5.**

Победителят в конкурса ще бъде избран измежду 30-те предфиналисти. Подборът на предфиналистите и победителят се извършва съгласно критериите, посочени в точка 2.1.**

2.1 Победителят в този конкурс ще бъде избран от независимо жури, включващо един представител на Canon и една известна личност. Критериите за подбор ще се основават на художествената стойност на изображението, качеството на изображението, оригиналността на изображението и художествения заряд на текста до 750 (седемстотин и петдесет) символа.

2.2 Победителят в конкурса ще бъде уведомен в рамките на 6 (шест) седмици от крайния срок на конкурса на предоставения телефонен номер и имейл адрес. В случай, че изборът на победител се забави поради технически проблем или поради някаква друга причина, Canon ще проведе конкурса възможно най-скоро, без да поема отговорност за евентуално такова забавяне. Решението на журито е окончателно и Canon няма да участва в обсъждания или кореспонденция.

2.3. Победителят трябва да потвърди, че приема наградата (както е посочено по-долу), в срок от 5 (пет) дни след получаване на уведомлението за спечелването на конкурса от Canon. Ако наградата не бъде приета от победителя в този период или ако избраният победител няма възможност да приеме наградата, както е посочено – ваучер на стойност 10 000 евро за почивка в дестинация или дестинации, избрани от победителя, чрез местната туристическа агенция Балкан Комфорт Д.М.С. ООД преди 31 декември 2017 г., Canon има право да оттегли предложението и да присъди наградата на следващия поред класиран участник.

3. НАГРАДА

3.1. Победителят в конкурса ("победителят") ще получи ваучер на стойност 10 000 евро за почивка в дестинация/дестинации по негов избор чрез местна туристическа агенция и може да вземе със себе си едно или повече лица в рамките на бюджета от 10 000 евро. Крайният маршрут трябва да бъде потвърден от Canon и победителя.

3.2 Наградата е предмет на условията на местните туристически агенции и Canon не носи отговорност в случай, че по някаква причина победителят получи отказ за определен полет или настаняване.

3.3 Всички пътувания трябва да започнат преди 31 декември 2017 г. и трябва да завършат до 30 септември 2018 г., като зависят от наличието на свободни места и не включват пътуване през Коледните празници (21 декември – 3 януари 2017/2018), Великден и всички други европейски официални празници. Всякакви други пътувания, настанявания, храни и напитки и други неща, които не са посочени в наградата, се уреждат от победителя и придружителя (ако има такъв) за тяхна сметка.

3.4 Наградата, ваучер с максимална стойност 10 000 евро (десет хиляди евро), осигурен от местна туристическа агенция – Балкан Комфорт Д.М.С. ООД, включва: самолетни билети с връщане в държавата на пребиваване или в държавата на заминаване, настаняване в избраната от Вас дестинация/дестинации, пълна застраховка за пътуване плюс всички такси за организиране и управление.

3.5 Победителят поема отговорност да осигури на собствени разноски всички необходими визи, валидни паспорти, ваксинации и, при поискване от Canon, да представи задоволителни доказателства, че е в състояние да пътува. Победителят и придружителят получават пътническа застраховка. Тази пътническа застраховка не включва предшестващи заболявания. Отговорност на победителя и придружителя е да покрият допълнителните разходи по включване в застраховката на предшестващи медицински проблеми и/или други допълнителни разходи, каквито могат да бъдат изискани, ако победителят и/или придружителят са на възраст 75 (седемдесет и пет) години или повече.

3.6 Наградата не може да се предостъпва или да се изисква изплащането й в пари. В случай, че тя не е налична по някаква причина, Canon има правото да предостави равностойна награда с не по-ниски параметри и/или стойност.

 3.7 Победителят носи отговорност за всички приложими задължения, свързани с печалбата. Победителят може да бъде помолен да предостави писмен, фотографски и/или аудиовизуален материал, свързан с наградата, по преценка на Canon.

3.8 Победителят се съгласява да участва в медийното отразяване след събитието и да участва с името и образа си според резонното желание и преценка на Canon.

3.9 Победителят също така се съгласява да документира наградата си с минимум 7 (седем) снимки и кратък текст ежеседмично за периода на ваканцията.

4. ГАРАНЦИИ

4.1 С включването си в този конкурс Вие потвърждавате, че вашето изображение е изцяло Ваша собственост и нищо в изображението не нарушава авторското или каквото и да е право на трета страна. С настоящото се задължавате да предпазите Canon от всякакви искове и претенции, произтичащи от или във връзка с употребата на вашето изображение от Canon, включително, но не само, искове, свързани с нарушаване на авторски права или права на търговска марка, нарушаване на правото на личен живот или публичност, накърняване на доброто име, морални щети и всякакви други лични или имуществени права в която и да е юрисдикция.

4.2 Чрез участието си в този конкурс също така потвърждавате, че преди да подадете заявка за участие, сте получили писмено разрешение от всяко едно лице, заснето във Вашето изображение (или от родителя или настойника на лицето, ако лицето е на възраст под 18 години), да включите изображението в заявката си за участие в конкурса.

5. РАЗРЕШЕНИЕ

Чрез участието си в този конкурс предоставяте на Canon вечно, безвъзмездно, неизключително, прехвърляемо разрешение за използване, редактиране, публикуване, превод, модифициране, адаптиране, предоставяне и разпространение на Вашето изображение по целия свят във всякакви медии, известни понастоящем или изобретени впоследствие, за всякакви цели. Вие се задължавате да попълните необходимите документи, за да формализирате горепосоченото разрешение по искане на Canon и изцяло за сметка на Canon.

6. ДАННИ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

6.1 Canon Europa NV, 59 Bovenkerkerweg  , 1185 XB и Canon CEE GmbH, регистрирани в Австрия със седалище Oberlaaer Strasse 233, 1100 Vienna, Австрия, са администратори на данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, който може да бъде периодично изменян или заменен, по отношение на предоставените от Вас лични данни. Всички предоставени ни лични данни ще се обработват от организаторите на този конкурс и, ако е приложимо, за маркетингови цели само от Canon и неговите дъщерни дружества – в случаите, когато сте отбелязали съгласие да получавате маркетингови съобщения от Canon. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън ЕИП.

6.2 Личните данни, предоставени от Вас, са предмет на Политиката за поверителност на Canon
http://www.canon-europe.com/privacy-policy/

6.3 Предоставените от Вас лични данни могат да бъдат: (i) съхранявани и използвани от агенти на Canon и трети страни-доставчици за целите на администрирането на конкурса; и (ii) името и данните за контакт на победителя ще бъдат предоставени на трети страни-доставчици на Canon (включително туристически агенции, комуникационни агенции, маркетингови агенции) само в степента, необходима за изпълнението и/или осигуряването на наградата. Чрез участието си в този конкурс и предоставянето на лични данни, Вие давате съгласието си за съхранение и обработка на личните Ви данни за горепосочените цели.

6.4 Ако наградата включва пътуване извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), всички лични данни, предоставени от победителя и неговия придружител, могат да се пренасят извън ЕИП единствено за целите на предоставянето на наградата и победителят дава съгласието си за такъв пренос на данни за посочените цели.

7. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

7.1. Canon не носи отговорност за неспазване на настоящите общи условия, когато то е било наложено от форсмажорни обстоятелства. Такива обстоятелства включват, но не само, тежки метеорологични условия, пожари, наводнения, войни, земетресения, бунтове, спорове между работодатели и работници, тероризъм, непреодолима сила или такива събития, които оказват въздействие върху осигуряването на продукта, който се присъжда като награда, или събития, които без вина на която и да е от страните правят невъзможно пълното или задоволителното осигуряване на наградата.

7.2. Canon не носи отговорност за щети, загуби или наранявания, понесени от участници в промоцията или в резултат на приемане или участие в която и да е награда. Нищо не изключва отговорността на Canon за смърт или телесна повреда поради небрежност.

7.3 Чрез участието си в конкурса се съгласявате да освободите и предпазите Canon от всякакви претенции или поводи за търсене на отговорност, произтичащи от участието в конкурса или получаването или използването на наградата.

8. ОБЩИ

8.1 Поради извънредни обстоятелства, които са извън контрола на компанията, и само когато обстоятелствата го налагат, Canon си запазва правото да отменя или изменя конкурса или тези общи условия в какъвто и да е момент, но винаги ще се стреми да сведе до минимум ефекта от подобни промени за Вас, за да се избегне ненужно разочарование.

8.2 Името и държавата на победителя ще бъдат публикувани в официалната страница на конкурса www.canon.bg/summerstories, която ще бъде достъпна след октомври 2017 г. за период от 4 (четири) седмици

8.3 Като потребител, по отношение на този конкурс, ще се ползвате със защитата, осигурена от законите на държавата, в която живеете, като имате право да заведете съдебен иск на Вашия език и в местните съдилища. Местната организация за защита на правата на потребителите може да Ви консултира относно правата Ви. Настоящите общи условия не ограничават никои от правата, предоставени със закон. Ако не сте потребител съгласно Вашите местни закони, за този конкурс ще се прилагат законите на Англия и Уелс, като страните по настоящите общи условия се съгласяват на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.